Nepodporovaný typ alebo verzia prehliadača

Aplikácia OSA FerreroLegno pre svoje správne fungovanie vyžaduje prehliadač internetových stránok Microsoft Internet Explorer verzie 6 a vyššie.


Riešenie problémov s prehliadačom Internet Explorer verzie 11 a vyššie

Pokiaľ ste nainštalovali (buď manuálne alebo automaticky cez Windows Update) najnovšiu verziu prehliadača Internet Explorer, treba pre aplikáciu ADONIS zapnúť režim kompatibility. V opačnom prípade nebude možné pracovať s aplikácou.

Pre zapnutie režimu kompatibilného zobrazenia postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na klávesu [ALT] v ľavej časti Vašej klávesnice. V hornej časti prehliadača sa zobrazí menu.
  2. Kliknite na menu Nástroje a z podmenu vyberte položku "Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia".
  3. Do riadku "Pridať túto webovú lokalitu" zadajte "osa4.dvere.eu" (mala by byť už predvyplnená) a kliknite na tlačidlo Pridať.
  4. Zatvorte okno nastavení režimu kompatibilného zobrazenia.
Viac informácií o režime kompatibilného zobrazenia nájdete na stránke http://windows.microsoft.com/sk-sk/internet-explorer/use-compatibility-view.